Witamy w BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

Rejestracja nowego użytkownika
Z Mainsail Online otrzymujesz dokładne informacje, aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się jeszcze dziś!

Bezpieczne logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło
Zapomniałeś hasła?

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym sporem pomiędzy BCT, a niektórymi operatorami intermodalnymi odnośnie zasadności naliczania opłaty wagonowej (poz. Taryfy nr. 33), informujemy że każde zgłoszenie pociągu przez operatora intermodalnego (organizatora przewozu kolejowego) oraz wjazd wagonów na teren BCT celem przeładowania, automatycznie spowoduje naliczenie opłaty wagonowej. Opłata wagonowa nie jest opłatą naliczaną za dostęp do terminala kolejowego, który ma charakter publiczny, ale stanowi wynagrodzenie za wykonywane przez BCT czynności o charakterze koordynacyjno-dokumentacyjnych, niezbędnych do przyjęcia i obsługi pociągu. Odmowa uiszczenia opłaty wagonowej przez operatorów intermodalnych może skutkować, zaprzestaniem wykonania tych czynności przez BCT i w konsekwencji doprowadzić do odmowy przyjęcia pociągu do przeładunku na BCT.

Szanowni Klienci,

Informujemy, że Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni po dokonaniu ponownej oceny pozwolenia na prowadzenie przez BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp z o.o. magazynu czasowego składowania zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego 60, 81-127 Gdynia, udzielił nowego pozwolenia, które zacznie obowiązywać z dniem 29 kwietnia 2019 roku i będzie nosiło numer PLTST321000190010.
Do dnia wejścia w życie nowego pozwolenia, obowiązują dotychczasowe pozwolenia o numerach : PL3210000MC007, PL3210000MC008, PL3210000MC009.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BCT‐Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Kwiatkowskiego 60. W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 ‐ 2 (RODO) "Klauzule Informacyjne" znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bct.gdynia.pl w zakładce "Dla klientów" ‐ "Rozporządzenie RODO".