Witamy w BCT Ba?tycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

Rejestracja nowego użytkownika
Z Mainsail Online otrzymujesz dokładne informacje, aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się jeszcze dziś!

Bezpieczne logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło
Zapomniałeś hasła?

KOMUNIKAT

Szanowni Klienci,

W związku z ostatnimi zaleceniami związanymi z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa COVID19 pragniemy zapewnić, że BCT ‐ Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni działa na bieżąco i niezakłócenie obsługuje wszystkie ładunki kontenerowe Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników BCT wprowadziliśmy działania prewencyjne zabezpieczające przed skutkami ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa:

1. wprowadza się pomiar temperatury ciała dla osób wchodzących/wjeżdżających na teren BCT ‐ zdalne mierzenie temperatury będzie wykonywane przez Służby Ochrony BCT za pomocą pirometrów na bramach wjazdowych do terminalu (samochodowych, kolejowej, W2 oraz przy wejściu na teren terminala w budynku A2, przez kołowrotki BCT). W przypadku stwierdzenia temperatury 38° C i więcej u osoby, której wykonano pomiar BCT pozostawia sobie prawo do wprowadzenia dla skontrolowanej osoby zakazu wejścia/wjazdu na strzeżony teren terminala na okres 14 dni.

2. ograniczony do niezbędnego minimum został kontakt bezpośredni pracowników BCT z klientami/kierowcami/załogami statków zawijających do BCT.

3. Wszystkie wizyty gości w biurach BCT zostały wstrzymane do odwołania. Większość pracowników biurowych przeszła w tryb pracy zdalnej, prosimy zatem o kontakt przede wszystkim na telefony komórkowe.

4. z dniem 23.03.2020 wprowadza się zmienione godziny pracy Magazynu BCT. Do odwołania magazyn BCT będzie pracował w godzinach 8:00 ‐ 16:00 i w tych godzinach obsługa będzie odbywała się na bieżąco z uwzględnieniem obostrzeń dotyczących bezpośrednich kontaktów pracowników magazyny z kierowcami.

Jednocześnie w celu zapewnienia płynności obsługi kontenerów sugerujemy aby wszelkie złożenia kontenerów w eksporcie odbywały się nie wcześniej niż 8 dni przez planowanym zawinięciem statku oraz uprzejmie prosimy o odbiór kontenerów importowych na bieżąco. Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań aby obecna sytuacja miała jak najmniejszy wpływ na naszą bieżącą działalność i obsługę Państwa ładunków a jednocześnie prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami jakie zmuszeni byliśmy wprowadzić.

Z poważaniem
BCT ‐ Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia
Szanowni Klienci BCT,

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany dotyczącej sposobu zwalniania towarów złożonych w magazynie czasowego składowania o numerze PL321000190010 prowadzonym przez BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w systemie terminalowym MAINSAIL, informujemy że taką możliowść będzie miał wyłącznie podmiot funkcjonujący jako zaufany/upoważniony przedsiębiorca AEO (ang. Authorised Economic Operator), który posiada pozwolenie AEO C lub AEO F .

Będzie to wymagało od wszystkich Klientów zainteresowanych zwalnianianiem ładunków i spełniających w/w warunek, podpisania z BCT stosownej umowy oraz złożenia dodatkowych dokumentów w postaci oświadczenia i upoważnienia będących integralną częścią tej umowy, a także dołączenia kopi certyfikatu AEO i/lub pozwolenia na korzystanie z uproszczeń wydanego przez organ celno-skarbowy.

Wszystkie wymienione dokumenty są niezbędne, aby uzyskać możliwość do zwalniania towarów za pośrednictwem systemu MAINSAIL i muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Nowa umowa zostanie przygotowana przez Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta na pisemny wniosek zainteresowanego Zleceniodawcy przesłany mailem pod adres: bok@bct.gdynia.pl . Wzory oświadczenia i upoważnienia zostaną zamieszczone do pobrania na naszej stronie internetowej: www.bct.gdynia.pl

Brak odpowiedniej umowy pomiędzy stronami będzie jednoznaczny z ograniczeniem dostępu do systemu MAINSAIL, a tym samym możliwości zwalniania ładunków w przewidzianych procedurach celnych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podmiotów, które nie będą mogły samodzielnie zwalniać ładunków w systemie MAISAIL ze względu na brak pozwolenia AEO, zwolnienia będzie dokonywał Urząd Celny.

Dodatkowo informujemy, że BCT odstępuję od dotychczasowej procedury automatycznego zakładania blokady "STOP" w systemie MAINSAIL w stosunku do wszystkich towarów wprowadzanych do magazynu nr PLTST321000190010 objętych procedurami wywozowymi lub przeznaczonych do objęcia procedurą wywozu.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone na wniosek służb celno-skarbowych i będą obowiązywały od dnia 01 marca 2020.

BCT- Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
Szanowni Klienci,

Z dniem 1 stycznia 2020 roku BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. wprowadza zmianę dotyczącą zasad wydawania przepustek okresowych typu "GOŚĆ". Pisemny wniosek, który należy złożyć w celu wydania w/w przepustki, poza sprecyzowanym celem wizyty w BCT, będzie musiał zawierać także imię i nazwisko pracownika BCT, z którym wizyta na terenie BCT została umówiona/ustalona. Wizyta taka będzie dodatkowo wymagała potwierdzenia telefonicznego lub mailowego przez pracownika biura przepustek ze wskazanym we wniosku pracownikiem BCT.
Szanowni Państwo,

W związku z trwającym sporem pomiędzy BCT, a niektórymi operatorami intermodalnymi odnośnie zasadności naliczania opłaty wagonowej (poz. Taryfy nr. 33), informujemy że każde zgłoszenie pociągu przez operatora intermodalnego (organizatora przewozu kolejowego) oraz wjazd wagonów na teren BCT celem przeładowania, automatycznie spowoduje naliczenie opłaty wagonowej. Opłata wagonowa nie jest opłatą naliczaną za dostęp do terminala kolejowego, który ma charakter publiczny, ale stanowi wynagrodzenie za wykonywane przez BCT czynności o charakterze koordynacyjno-dokumentacyjnych, niezbędnych do przyjęcia i obsługi pociągu. Odmowa uiszczenia opłaty wagonowej przez operatorów intermodalnych może skutkować, zaprzestaniem wykonania tych czynności przez BCT i w konsekwencji doprowadzić do odmowy przyjęcia pociągu do przeładunku na BCT.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BCT‐Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Kwiatkowskiego 60. W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 ‐ 2 (RODO) "Klauzule Informacyjne" znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bct.gdynia.pl w zakładce "Dla klientów" ‐ "Rozporządzenie RODO".