Witamy w BCT Ba?tycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

Rejestracja nowego użytkownika
Z Mainsail Online otrzymujesz dokładne informacje, aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się jeszcze dziś!

Bezpieczne logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło
Zapomniałeś hasła?

Szanowni Klienci BCT,

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na stacji Gdynia Port dojazd kolejowy do terminalu BCT będzie niemożliwy w dniach poniedziałek 19.09 od 14:00 do 26.09 do 14:00 (poniedziałek). Będzie to 7 dni całkowitego zamknięcia bez żadnej możliwości przetaczania wagonów. W tym czasie tor 38 prowadzący do BCT zostanie rozebrany.

Prosimy o wzięcie tego faktu po uwagę przy organizowaniu dostaw koleją do BCT we wrześniu i nieplanowanie pociągów w trakcie trwania zamknięcia.

Przeładunek wagonów i obsługa kolei na BCT będzie trawa do godz. 12:00 dnia 19.09, po czym oczekujemy wyciągnięcia przez przewoźników wszystkich wagonów z torów ładunkowych. W trakcie trwania zamknięcia nie będzie można pozostawić wagonów wewnątrz terminala.

Prace przeładunkowe zostaną wznowione 26.09 po 14:00, po pierwszych wtoczeniach wagonów.

W trakcie zamknięcia obsada Planera Kolei będzie jedynie w zmianie pierwszej (07:00-15:00)

Zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie ta sytuacja spowoduje dla prawidłowego utrzymania łańcuchów dostaw, ale niestety prace na torowisku i podtorzu (wymiana i wzmocnienie gruntu) są niezbędne i na tyle rozległe, że nie pozwalają na poprowadzenie żadnego kolejowego bypassu. Ze strony wykonawcy robót mamy zobowiązanie, że to całkowite zamkniecie będzie jedynym do zakończenia prac na stacji i będzie w żaden sposób przesuwane lub przedłużane.

Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
Szanowni Klienci BCT,

Informujemy iż zgodnie z Newsletter Krajowej Izby Skarbowej Z/29/2022 od dnia 04.05.2022 udostępniona zostaje funkcjonalność automatycznego potwierdzania wywozu za pośrednictwem platformy polskiego PCS wszystkim dokonującym zgłoszeń celnych w eksporcie.
W trakcie obsługi operacji wywozowej PCS na bieżąco aktualizuje w systemach terminalowych status odprawy celnej kontenera. W przypadku terminala BCT numery odpraw celnych wywozowych będą dostępne dla Oddziału Celnego Baza Kontenerowa.

Celem skorzystania z automatyzacji eksporterzy zobowiązani są do dokonywania elektronicznego przedstawienia towaru z wykorzystaniem komunikatu IE507 albo IE507B.
Co ważne ‐ komunikat ten musi trafiać do systemu AES/ECS2 w odpowiednim momencie, tj. w momencie udostępnienia kontenera na terminalu do ewentualnej kontroli celnej.

Przy wypełnianiu zgłoszenia celnego w systemie AES należy dokonać następującej czynności w polu 44 ‐ Wpisać Kod informacji dodatkowej: PCS01 z opisem: PL701071897800000.

Ponadto w przypadku, gdy UWA#UWU (urząd wyprowadzenia jest inny niż urząd wywozu), status "zgoda na wyprowadzenie towaru" wymaga przedstawienia towaru w UC wyprowadzenia. Przedstawienie dokonuje się poprzez przesłanie komunikatu IE507.

Opisana powyżej automatyzacja skutkuje:
‐ przyspieszeniem i usprawnieniem odpraw w portach morskich,
‐ automatycznym wygenerowaniem IE599 bez konieczności ingerencji i manualnych czynności funkcjonariusza, co pozwala KAS wykorzystać kadry do innych czynności związanych z obsługą obrotu towarowego w porcie morskim

Krajowa Administracja Skarbowa rekomenduje zastosowanie tego rozwiązania informatycznego i postuluje, aby eksporterzy dostosowali swoje procesy biznesowe do przedstawionego powyżej rozwiązania,

Polski PCS we współpracy z klientami pracuje nad dalszym rozwinięciem form wsparcia dla eksportów w zakresie komunikatu IE507, dlatego prosimy o śledzenie strony Polski PCS

Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.
Szanowni Klienci,

W portach Gdyni i Gdańska Polski PCS (Port Community System) wdrożył usługę automatycznego zwalniania kontenerów po zakończeniu obsługi zgłoszenia w procedurze dopuszczenia do obrotu przez system AIS/IMPORT.

W tym celu zgłaszający powinien zadeklarować w nagłówku zgłoszenia celnego w miejscu przeznaczonym na adres e-mail prowadzącego magazyn czasowego składowania, do którego ma być przesłany komunikat DS299, adres e-mail customs_cargo@polskipcs.pl (technicznie odbywa się to w programie informatycznym dedykowanym dla zgłoszeń celnych). W rezultacie Polski PCS otrzyma komunikat DS299 w postaci danych identyfikujących kontener w Terminalu Kontenerowym i przetworzy go na komunikat CUSRES dedykowany dla indywidualnego systemu IT Terminala Kontenerowego.

Zachęcamy wszystkich zgłaszających, realizujących obrót kontenerowy na kierunku importowym w Terminalu Kontenerowym BCT do korzystania a w/w rozwiązania, ponieważ od dnia 15. 03.2022 wstrzymujemy podpisywanie porozumień, które miałyby umożliwiać dostęp do systemu operacyjnego MAINSAIL wyłącznie w celu zwalniania kontenerów po odprawie celnej.

W ewentualnych sprawach organizacyjnych i instruktażowych wsparcie zapewniają przedstawiciele Polskiego PCS:
‐ Ewa Bukowska tel. 603815686, e-mail: ewa.bukowska@polskipcs.pl
‐ Tomasz Obiedziński tel. 601240575, e-mail: tomasz.obiedzinski@polskipcs.pl
Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w związku z kontynuowaniem prac nad dostosowaniem systemu do zmiany płatnika za składowe oraz koszty chłodzenia kontenerów armatora MSC wcześniej anonsowana zmiana płatnika nie nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku. Wobec powyższego dotychczas stosowany schemat obciążania poszczególnych podmiotów za ww. usługi obowiązywał będzie do odwołania.
Szanowni Klienci,

W związku z brakiem dostępności miejsc składowych dla ładunków niebezpiecznych uprzejmie informujemy, że wstrzymujemy do dowołania przyjmowanie ładunków IMO Klasa 1.
Szanowni Klienci,

Informujemy, że obłożenie placów składowych na terminalu BCT zbliża się do ich granicznej pojemności. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji są narastające opóźnienia zawinięć statków oraz ich zwiększona nieregularność co powoduje nierównowagę w operacjach kontenerowych w eksporcie i imporcie.

W związku z zaistniałą sytuacją oraz koniecznością zachowania przez terminal satysfakcjonującego poziomu obsługi klienta zmuszeni jesteśmy tymczasowo wprowadzić ograniczenia w przyjmowaniu kontenerów eksportowych.

Dlatego też z dniem 21 listopada 2021 (niedziela) od rozpoczęcia zmiany trzeciej (od godz. 22:30) BCT wprowadza do odwołania regułę dotycząca możliwości złożenia kontenerów eksportowych nie wcześniej niż na 4 dni przed ETA statku, na który będą załadowane.

Informujemy, że BCT zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowej opłaty administracyjnej w przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły.

Ograniczenie to ma na celu zagwarantowanie możliwości obsługi Państwa kontenerów z należytą starannością i wydajnością. Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego pogorszenia się sytuacji na placach składowych BCT zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania możliwości składania kontenerów w eksporcie.

Pragniemy podkreślić, że sytuacja na placach składowych jest monitorowana na bieżąco i o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

Z góry dziękujemy za Państwa współpracę w tym zakresie, ze swej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby w jak najmniejszym stopniu odczuli Państwo negatywne skutki zaistniałej sytuacji. Jako Partnerzy chcemy umożliwiać Państwu korzystanie z naszego terminala w sposób niezakłócony i liczymy, że te ograniczenia ułatwią harmonijne przezwyciężenie tymczasowych utrudnień.

Jednocześnie zachęcamy do planowania i realizacji regularnych wywozów kontenerów importowych z BCT co na pewno ułatwi składowanie i załadunki kontenerów w eksporcie. Uprzejmie prosimy również o przekazanie treści tego komunikatu Państwa partnerom handlowym.

Z poważaniem, BCT ‐ Bałtycki Terminal Kontenerowy
Szanowni Klienci,

Uprzejmie przypominamy, że po założeniu zlecenia STOP SPEDYTORSKI należy potwierdzić to zlecenie poprzez wysłanie maila na adres: marineops@bct.gdynia.pl

W treści wiadomości prosimy wpisać numer kontenera (-ów), których dotyczy to zlecenie.

BCT ‐ Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia
Szanowni Klienci,

W dniu 01 lipca 2021 wprowadzone zostaje automatyczne zwalnianie kontenerów z ładunkami w procedurze importowej za pomocą komunikatu DS299 w systemie AIS (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów przedstawionymi w czasie przeprowadzonego pilotażu ‐ newsletter 69/2020).

Komunikat DS299 w zgłoszeniu celnym należy wypełnić zgodnie ze wskazaną poniżej instrukcją:
‐ wypełnić pole przeznaczone na adres e-mail Polskiego PCS: customs_cargo@polskipcs.pl (jako adres magazynu czasowego składowania),
‐ w polu 40 dokumentu SAD (dokument poprzedni) użyć kodu X-337 (niezależnie od tego, czy deklaracja do czasowego składowania była złożona do systemu AIS czy też nie),
‐ użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu BCT,
‐ użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera /kontenerów istnieje więcej niż 1 zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/2, DS002 2/2 itp.


Automatyczne zwolnienie nie dotyczy typowań do kontroli przez Służbę Celno-Skarbową.

Zgłoszenia w procedurze tranzytu, bądź gdy towar w kontenerze jest zgłaszany w części do procedury tranzytu w NCTS i dopuszczenia do obrotu w AIS/Import, podlegają zwalnianiu przez klienta na podstawie obowiązujących upoważnień.
Prawidłowe wypełnienie zgłoszeń celnych przez klientów gwarantuje automatyczne wprowadzenie danych do naszego systemu MAINSAIL.
W przypadku pojawienia się problemów możliwe jest zwolnienie kontenera na dotychczasowych zasadach.


BCT ‐ Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia
KOMUNIKAT

Szanowni Klienci,

W związku z ostatnimi zaleceniami związanymi z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa COVID19 pragniemy zapewnić, że BCT ‐ Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni działa na bieżąco i niezakłócenie obsługuje wszystkie ładunki kontenerowe Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników BCT wprowadziliśmy działania prewencyjne zabezpieczające przed skutkami ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa:

Wprowadza się pomiar temperatury ciała dla osób wchodzących/wjeżdżających na teren BCT ‐ zdalne mierzenie temperatury będzie wykonywane przez Służby Ochrony BCT za pomocą pirometrów na bramach wjazdowych do terminalu (samochodowych, kolejowej, W2 oraz przy wejściu na teren terminala w budynku A2, przez kołowrotki BCT). W przypadku stwierdzenia temperatury 38° C i więcej u osoby, której wykonano pomiar BCT pozostawia sobie prawo do wprowadzenia dla skontrolowanej osoby zakazu wejścia/wjazdu na strzeżony teren terminala na okres 14 dni.

Z poważaniem
BCT ‐ Bałtycki Terminal Kontenerowy Gdynia
Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BCT‐Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Kwiatkowskiego 60. W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 ‐ 2 (RODO) "Klauzule Informacyjne" znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bct.gdynia.pl w zakładce "Dla klientów" ‐ "Rozporządzenie RODO".